Publicatii


Tentaţiile pictorului în faţa criticii de artă
Ion Lazăr și tainele picturii
Editura Irecson a publicat re­cent prima carte a pictorului Ion Lazăr, intitulată "Această enigmă, pictura". Un subtitlu ne lămureşte că avem în mâini o culegere de "evocări, eseuri și parafraze".
O carte dedicată bunicilor
Volumul este dedicat bunicilor şi pentru a folosi o expresie a autoru­lui "nu va înceta să ne farmece" până la utima filă.
Principala morală a lecturii este cred următoarea : "mai există spe­ranţă, mai există salvare dacă vom crede în ea", în pictură.
Toate capitolele cuprinse în carte sunt tot atâtea mărturii despre "vi­ciul dragostei pentru artă".
Cartea debutează cu un portet de bătrân semnat de Rembrandt şi se termină cu un autoportret al au­torului în tinereţe, 1980.  Adică in­vers decât în viaţă: în loc să mergem spre moarte, ne întoarcem ca- n basme spre tărânul de aur al copilăriei.
La categoria eseuri sunt reunite texte mai noi şi mai vechi despre problemele de fond ale picturii în contextul artelor.  La evocări sunt ar­ticole despre Alexandru Ciucurencu, Camil Ressu, Gheorghe Angel, Marin Iliescu, Marius Cilievici, Virgil Chivu, Eftimie Modâlcă, Florin Niculiu, Vasile Melica, Constantin Piliuţă, Ion Ţuculescu, Traian Brădean, Liviu Lăzărecu, Virgil Almăşanu, Constantin Blendea, Ion Sălişteanu, Vasile Grigore, Virgil Neagu, Aurel Nedel, Horea Paştina, Cezar Atodiresei, Dan Constantinescu, Virgiliu Parghel, Mihai Sârbulescu, Ioan Anastasiu Delamare, Tiberiu Cercel, Simion Crăciun şi ultimii pe listă, cu voia dumneavoastră,  părinţii Rodica şi Iacob Lazăr.
La parafraze găsim un decalog, jurământul şi fericirile pictorului. În finalul cărţii, pictorul atinge cu pensula şi universul poeziei.

Pictura ca profesiune
Pornind de la un citat frumos din Eugen Simion, putem spune despre Ion Lazăr că pictura pentru el este o profesiune.  Priveşte şi gândeşte lumea ca să facă apoi tablouri. Rareori se uită în jur doar pentru plăcerea de a vedea. Scrisul este, în schimb, un veşnic miracol. O săr­bătoare continuă.

Intre tainele picturii şi ale scrisului, Ion Lazăr rămâne sobru si eficace.
Închidem cartea şi privind "Ale­goria picturii" de pe coperta 4, de Vermeer van Delft, 1665, "atunci ne gândim la el - la autor - cu re­cunoştinţă şi îi închinăm în gând o scurtă rugăciune" .
Aşteptăm cu nerăbdare volumul următor anunţat deja de autor.

Aristotel BUNESCU
         TopBusiness, rubrica ArtTop,  dec.  2005

Rugăciunea pictorului