Publicatii

Dezlegarea enigmelor picturii
Rodica Lazăr, Iacob Lazăr, Ion Lazăr, Radu Lazăr

Din Betania la Bucureşti
În Betania Israelului antic, exista familia lui Lazăr. În micul sat de lân­gă Ierusalim, aceasta a rămas în is­torie pentru o minune făcută de Iisus, Lazăr a fost înviat din morţi. Enigmele vieţii şi ale morţii au în­ceput să fie dezlegate.
În Bucureştiul României con­temporane, există o altă familie Lazăr. Păstrând proporţiile, ea va rămâne în istorie prin truda depusă pentru dezlegarea enigmelor picturii.
O imagine aproximativă a rezul­tatelor este vizibilă la expoziţia Rodica Lazăr, Iacob Lazăr şi Ion Lazăr deschisă la Galeria IRECSON din Calea Victoriei nr.2.  Părinţii şi fiul vin cu încredere în faţa pub­licului, a prietenilor, colecţionarilor şi a criticilor de artă cu o selecţie im­presionantă a tablourilor pe care le semnează inconfundabil.  Eveni­mentul are mai multe particularităţi pozitive:
1. O expoziţie de familie este o raritate care trebuie semnalată în sine.
2. Aici a fost lansată o carte specială intitulată "Accastă enigmă, pictura". Autor - Ion Lazăr.
3. Tablourile şi cartea ca atare sunt pledoarii mai clare sau mai încifrate pentru truda la şevalet, singura cale dificilă şi îngustă pentru o via­ţă deditată picturii.
Filonul artistic al familiei Lazăr este vizibil în toată forţa sa.  Pentru cei care nu cunosc toate detaliile fa­miliei, este semnificativ de arătat că numele autorilor va fi dus mai de­parte în deceniile viitoare nu numai de lucrările lor, dacă lumea va mai exista atunci, dar şi de urmaşi. Urmaşii biologici şi de meşteşug. Actualele generaţii de artişti ale familiei au o legătură cu cele viitoare prin fiul lui Ion Lazăr, Radu, acum student la rândul său la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, la secția foto-video, unde, la pictură este cadru didactic tatăl, după ce bunica paternă, Rodica Lazăr, a format aici serii de studenţi cu marea şansă de a avea asemenea îndrumă­tori în dezlegarea teoretică şi în fapt a enigmelor picturii.  Un filon con­tinuat deci şi prin bogăţia de lecţii artistice şi de viaţă oferite ucenicilor în meşteşlugul picturii.
Marea surpriză a expoziţiei nu o reprezintă însă tablourile. Din ocaziile precedente, s-a putut vedea cu ochiul liber ce şi cât poate familia pictorilor Lazăr. Noutatea este cuprinsă în scrierile apărute în volumul de debut semnat Ion Lazăr. Dar asta este deja o altă poveste fru­moasă.  Nu vreau acum să o expediez în câteva rânduri.


Corabia cu pânze colorate
Prin forţă divină, Lazăr din Be­tania a fost readus la viaţă. Vestea a fost transmisă prin timp mai întâi din vorbă în vorbă, apoi prin scrieri. Vestea tablourilor familiei Lazăr a fost şi ea dusă prin viu grai, acum prin evo­cările, eseurile şi parafrazele puse pe hârtie de Ion Lazăr. Un volum per­tinent care se referă la multe din subiectele picturii româneşti şi mon­diale, cu surprinzătoare trimiteri la alte arte, la temele majore ale moralei culturale.
Parafrazând autorul, cartea este o adevărată corabie cu pânze co­lorate aducătoare de lumină pe mări înceţoşate. Inimile nostre sunt acum tot atâtea porturi unde vine să îşi descarce darurile.


Aristotel BUNESCU
           TopBusiness, rubrica ArtTop, nov. 2005