Publicatii


 PORTRETUL  ARTISTULUI  LA  TINEREȚE


 Arta hieratică a lui Ion Lazăr vine şi din temperamentul lui liniştit, profund. Nu are, ca om, mişcări de prisos, dezordonate, ori ieşiri umorale nestăpînite. Acest echilibru îi şi dă o seriozitate pe care suntem obişnuiţi s-o întîlnim la vârstele mai târzii.
Asta nu înseamnă că şi-a pierdut inocența. Ba din contră, are toate şansele să şi-o păstreze mult timp de-aici înainte. Pictura sa are inteligenţa mâinii bine exersate, dar şi tremurul imprevizibil al neaşteptatului. La el, stările sufleteşti sunt „stări de ochi" (după o vorbă celebră), ceea ce nu e puţin lucru, şi care constă din a ajunge mult mai repede la esenţă, la idee, la concept.

COSTACHE OLĂREANU
       Catalog,  galeria Orizont,  1992