Publicatii


 CANDELA NESTINSĂ A PICTURII


(...)  Luând ca suport geamul și folosindu-se de materiale pregnante ca impact retinier – foiță de aur și argint, pigmenți cu emulsie, simultaneitatea cromatică și ductul liniar discret dar precis conturat – pictorul s-a aplecat cu migală de miniaturist asupra desăvârșirii unor imagini emblematice, având în subtext prototipuri iconografice primordiale, tratate într-un mod mai greu accesibil celor care n-au traversat purgatoriul studiului formelor și culorilor în manieră academică, ori al descifrării secretelor meșteșugului marilor maeștri.
Pare că întreaga patină adunată de veacuri, asemeni unui voal cristalizat și încremenit între lumi se încheagă dintr-o dată și prinde viață, convertită în metodă de lucru cu greutate de concept.
Atmosfera acestor „ferestre”, icoanele, deschise către credința în ajutorul moștenirii artistice – păstrată de autor la suflet ca pe propria icoană și investită cu rol de busolă în universul creației vizuale – devine plină de mister și expresivitate, date de cromatismul frust și auster în care bidimensionalul își păstrează intactă picturalitatea și prelevează de la modelele invocate ceva din spiritualitatea și aspectul lor sobru, grav și solemn.
Iată o evocare a trecutului artistic, cu deschidere spre posibile căi de acces în lumea simbolurilor întrupate, despre care se poate spune :  autenticitatea și limpezimea citatului din această pictură supraviețuiește, ca o candelă nestinsă, renumelui sursei de inspirație.


       Negoiță Lăptoiu
       (catalog, Galeria de Artă „Frezia”, Dej, 2001)